วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

14.คลิปการเลี้ยงปลาทับทิม

13.คลิปcpปลาทับทิม

12. คลิปการเลี้ยงกุ้งกร้ามกรามและปลาทับทิม

11.คลิปการเลี้ยงปลาทับทิมcp

10.คลิปการเลี้ยงปลาทับทิม

9.คลิปการเลี้ยงปลาในกระชัง

8.ที่มา
7.ข้อแนะนำ :

1.        นอกจากเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแล้ว ยังสามารถเลี้ยงในบ่อดินที่มีขนาด 4 ไร่ขึ้นไป ลึก เมตร ที่มีน้ำกร่อย ความเค็ม 15-25 PPT หรือเลี้ยงในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในรูปกระชังก็ได้               2.    เนื่องจากปลาทับทิมเป็นปลาเนื้อที่มีคุณภาพสูง รสชาติดี และมีราคาไม่แพงสามารถซื้อได้  ทั่วไป ใช้ปรุงอาหารได้หลากหลาย ซึ่งน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นเรื่อย
ที่มา

6.เคล็ดลับในการเลี้ยงปลาทับทิม

1.     สถานที่ในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ควรเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ ความลึกไม่ต่ำกว่า 3 เมตร มีน้ำไหลตลอดเวลา ไม่มีชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณนั้น ควรอยู่ไกลจากปากอ่าวทะเลอย่างน้อย 20 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมากเกินไป
2.     กระชัง ขนาด 3 X 3 เมตร สามารถปล่อยพันธุ์ปลาได้ 800 –1,000 ตัว
3.     อาหารของปลาทับทิมเป็นอาหารสำเร็จรูป
4.     เมื่อเลี้ยงปลาทับทิม ครบ 4 เดือน ปลาทับทิมจะมีขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 5-7 ขีด/ตัว ซึ่งจะจับจำหน่ายได้ (ปลา 1 กระชัง น้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 50 – 70 บาท)

5.ลักษณะเด่น 9 ประการ ของปลาทับทิม

1 เส้นใยเนื้อละเอียดแน่นจึงมีรสชาติดีและปราศจากกลิ่น
2 มีไขมันต่ำมากจึงปราศจากกลิ่นที่เกิดจากไขมันในตัวปลา และเป็นไขมันไม่อิ่มตัวที่มีประโยชน์
3 ปริมาณเนื้อบริโภคได้ต่อน้ำหนักสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนสันหนามาก
4 ส่วนหัวเล็ก โครงกระดูกเล็ก ก้างน้อย
5 ผิวมีสีแดงอมชมพู เนื้อทุกส่วนสีขาวทำให้น่ารับประทาน
6 เจริญเติบโตในความเค็มสูงถึง 25 ppt
7 อัตราการเจริญเติบโตเร็วมาก
8 การกินอาหารเก่ง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความต้านทานต่อโรคสัตว์น้ำต่างๆ ได้ดี
9 สามารถเลี้ยงในกระชังมีความหนาแน่นสูงได้ โดยไม่มีผลเสียต่อปลา ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

4.ข้อเสนอแนะและแนวทางการวางแผนการผลิตการตลาดปลาทับทิม

สนับสนุนให้สถานีเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดของกรมประมงแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็น หน่วยงานหลักที่จะส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการได้รับการเรียนรู้โดยตรงอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างความชำนาญในการเพาะพันธุ์
   
  • กำหนดมาตรฐานอาหารปลาน้ำจืด เพื่อควบคุมคุณภาพให้เหมาะสมกับราคาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตอาหารสัตว์ควรตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร ปลาน้ำจืด
      
  • ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินใช้มาตรการที่เข้มงวด เพื่อการบริหารจัดการการใช้ที่ดินมิให้สร้างปัญหาการชะล้างตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ
      
  • ประชาสัมพันธ์แหล่งเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังผ่านศูนย์ข้อมูลตำบล เพื่อเป็นช่องทางตลาดให้แก่ผู้ซื้อและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นเป็นการเพิ่มตลาดรับซื้อผู้เ ลี้ยงปลาจะสามารถเลือกตลาดได้เพิ่มขึ้น
      
  • ประชาสัมพันธ์รูปแบบการทำอาหารจากปลาทับทิมให้เกิดความหลากหลาย เพื่อเพิ่มขีดความต้องการใช้ปลาในขนาดต่างๆ กันไม่เฉพาะปลาขนาดใหญ่